Kariyer


ASC Hidrolik A.Ş. ’nin vizyon, misyon ve kültürüne uygun insan kaynağı stratejileri belirleyerek Rönesans ve çalışanlarına değer katmayı hedefliyoruz. Çalışan memnuniyetinin yaratılması, çalışanların gelişimlerine katkı sağlanması ve şirket vizyon, misyon ve kültürüne uygun yeni yeteneklerin ASC Hidrolik A.Ş. bünyesine kazandırılması insan kaynakları politikası’nın temel stratejilerini oluşturuyor.

“En Çok Çalışılmak İstenen” bir kurum olma hedefinin yanı sıra ASC Hidrolik A.Ş., güvenilir ve sorumluluk sahibi bir işveren olmanın da önemini biliyor. Hidrolik sektörünün öncü kurumlarından olan ASC Hidrolik A.Ş., sektöre özgü farklı insan kaynağı gereksinimlerine yanıt veriyor, farklılıklara saygı gösteriyor ve aynı zamanda bulunduğumuz sektörde geçerli olan belirli insan kaynakları ilkeleri ve kurumsal değerler ile insan kaynağı çalışmalarını yürütüyor.