Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Riskleri önceden tespit ederek minimize edici çözümler geliştiren verimliliğe odaklı sürdürülebilirlik politikamızla tüm çalışmalarımızda sınırlı kaynakları en maksimum düzeyde değerlendirerek kalıcı değerler üretiyoruz.

Mevcut ve ilham aldığımız tüm kaynakları daha verimli kullanmayı bilinçli işletmecilik anlayışımızın bir parçası olarak görürken aynı zamanda sorumlu vatandaşlık görevimiz olarakta görüyoruz. Dünyaya, çevreye , İnsanlığa ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyduğumuz sorumluluğun bir yansıması olarak yaşadığımız dünyanın kaynaklarını özenli  kullanmayı işletme politikası olarak belirledik.

Türk hidrolik sanayisinin sorumluluk yanı en güçlü üyelerinden biri olarak her yıl kurumsal sosyal sorumluluk bilinci dahilinde çok çeşitli çevre projelerine destek veriyor, yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Tüm üretim faaliyetlerimizde olduğu gibi sosyal sorumluluk çalışmalarımızda da sürdürülebilir etkiler oluşturmak için içinde bulunduğumuz projelerin uzun soluklu olmalarına, sürekliliği olan faydalar üretmelerine dikkat ediyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Yerel halk başta olmak üzere operasyon bölgelerimizdeki tüm ülkelerde toplumun sorunlarına çözüm geliştirmeye odaklanan sosyal sorumluluk çalışmalarına destek veriyoruz.

BlueAscend yerel halkı eksenine alan, içinde olduğu toplumun refah düzeyine katkı sağlayacak bir dizi uygulama geliştirilmektedir. Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin aktif katılımına yönelik geliştirdiğimiz tüm iletişim mecralarıyla desteklediğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz özellikle toplumu bilinçlendirme odaklı ve çevreye duyarlı uygulamalara öncelik vermektedir.

English Version