Çevre

Blue Ascend hidroliği sorumluluk bilinciyle üreterek insanların daha iyi bir üretim kalitesine ulaşmasına ve bunu korumasına yardımcı olmadaki rolümüzün yanı sıra iklim değişikliğinin öneminin de farkındayız.

Blue Ascend olarak; Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında, atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile hava, su, toprak kirlenmesini önlemek ve doğal kaynak kullanımını azaltarak etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde korumak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır…

 

English Version