İNSAN KAYNAKLARI İLKELERİ

“Doğru İşe Doğru İnsan” ilkesinin benimsenmesi

Yetkinlik temelli mülakat tekniklerinin uygulanması

Çalışanların; eğitim, deneyim, bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun pozisyonlara yerleştirilmesi

Kariyer haritalarının uygulanması

Çalışanlar ile kariyer planlarının dönemsel olarak görüşülmesi

Performans yönetimi ve yetenek geliştirme

Sistemleri ile birlikte etkin olarak kariyer planlarının yapılması

Belirlene mesleki ve kişisel gelişim planları doğrultusunda eğitim programlarının düzenlenmesi

“Gelişim Merkezi” ile çalışanların üst düzey pozisyonlar için hazırlanması

Temel performans göstergelerinin belirlenmesi

Üstün performans gösteren çalışanların ödüllendirilmesi

Davranışsal,yönetsel ve fonksiyonel yetkinliklerin değerlendirilmesi

Mesleki ve kişisel kariyer planlarının belirlenmesi

English Version