İŞE ALIM SÜRECİ

ASC Hidrolik A.Ş.’de işe alım süreci, fırsat eşitliği esasına dayanmakta ve İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde yer alan kriterlere göre yürütülmektedir. Hedefimiz boş olan kadrolara, göreve en uygun kişilerin getirilmesidir. Bu doğrultuda, özellikleri görevin gerektirdiği nitelikler ile en çok örtüşen adaylara iş teklifi yapılmaktadır.

İşe Alım Sürecimiz Aşağıdaki Gibi Gerçekleşmektedir.

✓İş Başvurusu

✓Yeterlilik Ölçüm Testi

✓Bireysel Mülakat

English Version