Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

ASC Hidrolik A.Ş. olarak; Kalitenin sürekli geliştirildiği, yenilikçi, fonksiyonel, çevre dostu ve teknolojik ürünleri yasal mevzuat şartlarını karşılayacak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacak şekilde üreten, tedarikçisi, çalışanı ve yönetimiyle sürekli iyileşen bir firma olmaktır…

Çevre Politikamız

ASC Hidrolik A.Ş. olarak; Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında, atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile hava, su, toprak kirlenmesini önlemek ve doğal kaynak kullanımını azaltarak etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde korumak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır…

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

ASC Hidrolik A.Ş. olarak; Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında; sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturarak güvenlik performansımızı artırmak, takım ruhu ile İSG hedeflerimiz doğrultusunda tüm çalışanların eğitimini ve katılımını sağlayarak risk ve kaza oluşumunu azaltmak, yürürlükte bulunan yasa ve mevzuatlara uyum içerisinde sürekli iyileşmeyi gerçekleştirmektir…

English Version